HDB RENT/ 2+1 Blk 330 Ang mo kio ave 1 - $1700 - Ang mo kio$1,700.00

HDB RENT/ 2+1 Blk 330 Ang mo kio ave 1 - $1700 - Ang mo kio MRT

Partially Furnished Aircon IMMED $1700 HDB whole unit

✓Call Hanif 82333879 For Viewing Today. ✓Click to What'sapp:- https://wa.me/6582333879


Ang Mo Kio