2+1 Blk 541 Ang mo kio Ave 10 Near Ang mo kio MRT $1700$1,500.00

2+1 Blk 541 Ang mo kio Ave 10 Near Ang mo kio MRT $1700

Fully furnished Aircon $1700 IMMED HDB WHOLE UNIT RENT

  • Call FAYA 96734356 for View now.
  • Note: Agent Fees Applies.
  • Click to WhatsApp https://wa.me/6596734356

Ang Mo Kio